Välkommen

Stiftelsen som bidrar till att utveckla vården för barn genom att stödja vetenskaplig forskning och undervisning.
Stiftelsen utdelar fondmedel till forskningsprojekt och undervisning främst inom den medicinska barnavården.
Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare såsom Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, EU etc.

Ansökningstid: Öppen från 14 september t.o.m 14 oktober 2020. Ansökningsperioden för 2020 är nu stängd.

Stefan och Martina Ränks donation

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdet barnkardiologi t ex resetipendier och anordnande av möten/kongress.

Dessa medel kan sökas löpande på särskild blankett som du finner under rubrik rubriken Ansökan Ränks donation.

På grund av den pågående situationen med Coronaviruset så tar vi för tillfället inte emot ansökningar till familjen Ränks donation.