Välkommen

Stiftelsen som bidrar till att utveckla vården för barn genom att stödja vetenskaplig forskning och undervisning.
Stiftelsen utdelar fondmedel till forskningsprojekt och undervisning främst inom den medicinska barnavården.
Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare såsom Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, EU etc.

Ansökningstid: Öppen från 15 september t.o.m 15 oktober 2023. 

Beslut till alla sökande gällande ansökningar 2022 är skickade via Webforum 24 november 2022. Tänk på att titta i skräpposten om du inte fått något beslut till din mail.

Stefan och Martina Ränks donation

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdet barnkardiologi t ex resetipendier och anordnande av möten/kongress.

Information om hur du söker dessa medel hittar du under rubriken Ansökan Ränks donation.